Les plantes cultivades. Cereals

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaMiquel Pujol i PalolLes plantes cultivades

1. Cereals

 Amb el suport
 Associació d'Enginyers Agrònoms de Catalunya


© Miquel Pujol Palol
e.mail: miquel.pujol-palol@upc.edu
 mpujol@conreusextensius.cat

Primera edició de 50 exemplars, no venals: Maig de 2005
Segona edició: Juny de 2008

Disseny revisat per Estudi Montse Corral

ISBN: 84—609—4590—1
 
Imprès a Romayà Valls, S.A.
08786 Capellades (Anoia)
Dipòsit legal:

Sota les sancions establertes per les lleis, queden rigorosament prohibides, sense l'autorització per escrit del titular del copyright, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment mecànic o electrònic, actual o futur—incloent-hi les fotocòpies i la difusió a través d'Internet—i la distribució d'exemplars d'aquesta edició mitjançant lloguer o préstec públics.

A LA ROSER, L'ELISENDA I L'ORIOL,
ELS MEUS FILLS
L'obra es troba sota els termes de la llicència Reconeixement i Compartir Igual 3.0 de Creative Commons que permet compartir i adaptar lliurement l'obra sempre que es mantingui aquesta llicència i es reconegui l'autoria en els crèdits de l'obra.