Libre de mil proverbis/Capítol III

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL III


DE PRINCEP


1JUSTICIA de princep nodreix en poble amor e temor.
2Justicia reluu en princep, e leyaltat en poble.
3Malea de princep fa molta leyaltat de poble.
4Diuisio de poble fa lo poder de princep maluat.
5Poder de princep es esstrument de fi de poble.
6Ira de mal princep e desleyaltat de poble son germanes.
7Veritat de princep e leyaltat de poble son cosines.

8En aquell regne ha pau on amor de princep e amor de poble son vehines.
9Linyatge antich de princep sana malalta leyaltat de poble.
10Noueyla custuma enmalalteix antiquitat de princep e de poble.
11De malea de princep neix malea de poble, e de malea de poble neix noueyletat de princep.
12Princep qui es contra la fi de son poble, es contra sa fi matexa.
13En contrarietat qui esta entre princep e poble no ha negun remey.
14Concordança qui sia entre princep e poble esta tota sana.
15Abans fuig a princep mal que a la serpent.
16Abans fuig a mal poble que a mal princep.

17Princep qui fa mal poble, fa gran injuria a Deu per si mateix.
18A la amor e poder qui estan entre princep e son poble no mogues contrast.