Libre de mil proverbis/Capítol LI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL LI


DE DILIGENCIA

1CONSIRA souen les condicions de la mort, e seras diligent.
2A gran necessitat gran diligencia.
3No hages tan gran diligencia per pahor con per amor.
4Vna diligencia has per amor, e altra per enteniment.
5Qui ha diligencia ab discrecio tost ateny ço que desira.
6Gran diligencia no la pots hauer sens sanctetat.

7Qui ha gran diligencia souen sospira.
8Hom diligent tart es repres.
9Diligencia va per guerra a hoste de pau.
10Entre dia e nit diligencia no fa differencia.
11Diligencia no es hujada.
12Diligencia tost ven e tost compra.
13Diligencia souen guasanya.
14Diligencia es carrera per que hom va tost a aço que desira.
15Diligencia ha poques paraules e poques viandes.
16Diligencia ha leugers vestiments e breu lit.
17Diligencia no parla ab metge.
18Diligencia tota hora corre.
19Per los bens espirituals sies pus diligent que per los temporals.
20Diligencia es riquesa de victoria e de honor.