Libre de mil proverbis/Capítol X

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL X


DE AMICH

1AMA ço que ton amich ama.
2Si es gran amich sies li gran amich.
3Aquell es poch amich, qui s huja de seruir son gran amich.
4Ab ton amich no vuyles jugar.
5No reprenes souen ton amich.
6Enemich ama per ta bontat e hages esperança.
7No sies priuat del enemich de ton amich.
8A ton amich loha son be e blasma son mal.
9Per un mal de ton amich no perdes molts de sos bens.
10Ab paraules amoroses parla a ton amich.

11A ton amich no li venes per diners ne l perdes per ira.
12Del teu poder e del poder de ton amich fe un poder.
13Volentat de dos amichs se concorden a una fi.
14Qui ha bon amich tart[1] ha fretura.
15De la malaltia que has per ton enemich te sana ton bon amich.
16Les riqueses que tu has e les riqueses de ton amich fe amigues e vehines.
17Si est enemich no creegues esser amich.
18A negun hom no fasses aytants ni tan grans plasers con a ton bon amich.
19Per ço que no dons passio a ton amich no li parles de son enemich.
20Soffer a ton amich lurs vicis per ço que eyl soffiria los teus.


  1. Atart.