Libre de mil proverbis/Capítol XII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XII


DE JUSTICIA

1SI amas ab amor esser jutjat, ama justicia.
2Per justicia fa hom just amar e desirar.
3Per justicia hauras pau, e per justicia trebayl.
4Qui vol justicia compra injuria.
5Justicia es riquesa d hom pobre, e injuria es riquesa de hom rich.
6Jutja tos peus a bones custumes, e tes mans a bones obres.
7Qui es enemich de justicia es enemich de totes coses.
8Lo meylor amich que ha en ton graner e en ton ceyler es justicia.

9Qui ama justicia ama rey.
10Si has trop menjat, jutje t a eyl molt amar.[1]
11Justicia ha major parentesch ab bontat que ab diners.
12Justicia e injuria tots temps han guerra.
13Qui guerretja injuria ab justicia Deu li ajuda.
14Ab justicia te conseyla, e no creegues injuria.
15Molt ha fals nom jutge injurios.
16No t jutges esser saluat per ta bontat.
17En judici eternal hages paor.
18Fuig a peccats e lexa ls de ta anima e de ton cors.
19Viuifica justicia ab caritat, e mortiffica injuria ab pahor.


  1. Nos parece oscuro el sentído de este proverbio aunque no nos ofrece variante en ninguno de los códices. Damos como aventurada nuestra traducción castellana. El traductor latino dijo: Si plus justo comedisti, perpende an justum sit illud diligere.