Libre de mil proverbis/Capítol XIX

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XIX


DE VERITAT.

1AYTANT con veritats e bontats faras grans, se lunyaran a lurs grans contraris.
2No cels la veritat a aquells que la han mester.
3Qui se deffen ab veritat Deus li ajuda.
4No cuyts vençre veritat ab falsetat.
5Qui guanya ab falsetat, pert ab veritat.
6Qui es rich ab falsetat, ab veritat es pobre.
7Veritat virtuosa guany de anima es.
8Veritat en amar e entendre no ha passio.
9Sens veritat no vuyles hauer honrament.
10Totes vegades que no digues veritat hages pahor.

11Totes mentides no valen una veritat.
12Les rayls de falsetat traules ab veritat.
13Veritat james no mor.
14Qui ven veritat per mentir, ven Deu.
15Mes val veritat en home pobre, que mentir en home rich.
16Veritat no ha pahor; mentida o falsia no han ardiment.
17Veritat va de dies, falsia va de nits.
18En ton mentir ha de be fretura.
19Negun thesor es major que veritat.
20Veritat esta tots temps sana.
21Qui ha veritat ha molts amichs.
22Vera pensa e falsa paraula no han parentesch.