Libre de mil proverbis/Capítol XX

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XX


DE CONTRICCIO

1QUI ha contriccio, prop es de satisfaccio.
2Ab contriccio dona conciencia passio a volentat.
3Qui ha contriccio no s riu.
4Qui recompta son peccat ab rialles, no ha contriccio.
5Sens contriccio no pots hauer perdo.
6Contriccio dispon peccador a querir perdo.
7Contriccio te fa plorar per ço que en paradis pusques riure.
8Una passio per contriccio val mes que totes benananses per rialles.

9Contriccio es missatge que peccador tramet a la pietat de Deu.
10Contriccio sens esperança no ha forma.
11Contriccio e gracia de Deu son en hom peccador vehines.
12Qui plora ab contriccio, plora ab dolses lagremes.
13Si souen fas peccats, souen hages contriccio.
14A gran peccat gran contriccio.
15Qui ha lenta contriccio, o qui desnodreix contriccio, es vehi del demoni.
16Mes viuiffica ta contriccio per amor que has a Deu, que per pahor que has a eyl.
17Contriccio en tots temps es leyal amiga.
18Contriccio es fontana de sospirar.
19Con ab contriccio plores ta anima engrexes.
20Contriccio per amor e contriccio per pahor son vehines.

21Lo thesor de Dauid e el saber de Salomo no valgren mes que contriccio.