Libre de mil proverbis/Capítol XLIX

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XLIX


DE RIQVESA

1AMA Deu e seras rich.
2Qui es ocios de sa riquesa no es rich.
3Major riquesa posseeix ta anima que ton cors.
4Rich auar es pus pobre per anima que per cors.
5Si est rich fe altre rich.
6Vn hom es riquesa de altre hom.
7Riquesa que cascu ha en altre es major.
8Qui es rich debades es pobre debades.
9Tota riquesa qui no se ha a aço per que es, es malalta.
10Riquesa de Deu es bon hom.
11Qui a Deu embla ço qui no es seu, no es rich.

12Pus rich pots esser per donar que per pendre.
13Donar es vehi de riquesa, e pendre de pobresa.
14Donar es riquesa d anima, e pendre de cors.
15Qui s ten per rich souen riu.
16Bones custumes son grans riqueses.
17Qui ha molts amichs, ha moltes grans riqueses.
18Qui ab mal es rich, es mes pobre que rich.
19Gran poder ha gran riquesa.
20Riquesa que no se ha sens pobresa, no es gran.