Libre de mil proverbis/Capítol XLVIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XLVIII


DE PARLAR

1DE aço que entens parla ab grat, e d aço que no entens parla per força.
2Car ço que sabs no es tant com ço que no sabs, no hages moltes paraules.
3Molt consira e poch parla.
4Ans pensa que parles.
5Apren de caylar e de parlar en aquell qui parla.
6En la paraula se mostra hom foyl.
7Abans pensa la fi de la paraula, que la digues.
8Si a paraula dones ço que li coue en lo comensament e mija e fi, parles per rethorica.

9Paraula es imatge de semblança de pensa.
10Pensa mou la paraula, e la paraula mou los peus e les mans.
11Per males paraules vas per males carreres.
12Per bones paraules seras bo.
13Hages moltes bones paraules, e hauras molts bons amichs.
14Ab delit parlaras molt bones paraules, e ab trebayl males.
15De tu no parles moltes paraules.
16Mala paraula ha pahor.
17A beyles paraules, beyles custumes.
18Souen parla ab ton par, e tart ab ton major.
19Sens alcuna utilitat no vuyles parlar.
20Paraula requer proporcio de si matexa, de temps e loch, e de ceyl qui la diu, e de ceyl qui la escolta.