Libre de mil proverbis/Capítol XLV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XLV


DE ACCIDIA

1ACCIDIA es peresa de volentat, qui en amar Deu ha negligencia.
2Per accidia has negligencia en hauer caritat.
3Per accidia desires mal en ton prohisme.
4Per accidia no consires fi en negun be.
5En accidia no ha negun be.
6Per accidia has pereros membrar e entendre e amar.
7Anima qui de be es ociosa, es diligent de mal.
8Ab hom negligent no fasses companya.
9Ocios souen vol dormir.

10Hom accidios fa poch e demana gran loguer.
11Hom accidios per hauer be no vol trebaylar.
12Accidios no fa gran viatge.
13Per accidia estas negligent a guanyar virtuts.
14Combat accidia ab justicia, prudencia, fortitudo e caritat, e hauras diligencia.
15Repren accidia ab consciencia e contriccio e devocio.
16Accidia e tristicia son vehines.
17Accidia souen plora, e caritat riu.
18Com diligencia menja, accidia endura.
19Per accidia son mes homens peccadors que per altre peccat.