Libre de mil proverbis/Capítol XLVI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XLVI.


DE ENVEJA

1PER enueja desires ço que no pots hauer.
2Enueja e accidia son germanes.
3Enueja es majorment contra justicia, gracia e caritat.
4Qui ha enueja blasma a Deu ço que dona.
5Enueja vol esser rica sens bontat.
6Per enueja hom rich e pobre son enemichs.
7Enueja no fa gracies.
8Enueja no fa part, e vol ho tot hauer.
9Ab hom enuejos no parles de tes riqueses.
10Hom enuejos ab l un peu va a erguyl e ab altra a falsia.

11No te confius[1] en hom enuejos.
12Enuejos blasma ço que desira.
13Enuejos ab plorar e ab riure engana.
14Enuejos no ha esperança en Deu.
15Enuejos no desira altra vida.
16Enuejos sa enueja lo auciu[2] tot dia.
17Enuejos dona conseyl a qui no li demana.
18A enuejos no comanes tos bens.[3]
19Enuejos no ama tant hom com ço que ama hom.
20Enuejos ama mes ço que no ha que ço que ha.  1. Confiis. En otro códice: Confies.
  2. L auciu. En otro códice: L occiu.
  3. No comans los teus bens.