Libre de mil proverbis/Capítol XXII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXII


DE PENITENCIA

1PENITENCIA es filla de consciencia.
2Sens passio no pots fer penitencia.
3A gran penitencia gran passio.
4No pots fer tan gran penitencia ab gran diner, com ab gran dejuni.
5Ab paciencia te penets, e ab paciencia t aconseyles.

6Pus prop es penitencia per amor que per pahor.
7Penitencia demana a Deu per tu perdo.
8Per penitencia pots vençre tots tos peccats.
9Sens penitencia no pots atrobar perdo.
10Penitencia entensa se pertany a la anima, e estensa al cor.
11Mes val en penitencia plorar que almoyna donar.
12Qui ab penitencia plora, ab penitencia se riura.
13Penitencia e satisfaccio son germanes.
14Fe penitencia en lo cors ab sospirar, e en los uylls ab plorar, e en la obra ab obrar.
15Peccador qui no fa penitencia es luny a perdo e prop a judici.
16Luny esta a gracia e a prudencia qui espera en purgatori fer penitencia.
17Aytal peccat, aytal penitencia.

18Pus que no haguist vergonya de peccar, no hages vergonya de fer penitencia.
19Aspra penitencia es lisa e blana en esperança.
20Imagina souen les grans penes infernals e perpetuals, per ço que en fer penitencia hages pau.
21No esperes a fer penitencia en aquell temps on no la pots fer gran.
22Jutget a fer penitencia, per ço que la justicia de Deu sia ta amiga e ta beuolent.