Libre de mil proverbis/Capítol XXXV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXXV


DE LARGUESA

1DELS bens majors sies pus larch que dels menors.
2Larguesa per grans dons es noble.
3A larguesa no minues son poder.
4No tengues larguesa ociosa, e seras rich.
5Qui dona ço que no ama, no ha larguesa.
6A negun hom no sies tan larch con a ton amich.
7Qui dona ço que tol ha inlarguesa e hipocresia.
8Per neguna cosa no pots esser tan larch con per sciencia e caritat.
9Dona ço que per donar multiplica.

10Ans que dones, consira la proporcio del do e de aquell a qui dones.
11Si per amor de Deu no dones, ço que dones tols a Deu.
12No dones a qui no dona.
13No dones aytant per pahor con per amor.
14Si no pots donar, desira donar.
15Dona per caritat e per pietat, e no per esser lohat.
16Qui dona per esser lohat ven larguesa.
17Poder de larguesa es per discrecio.
18A Deu sies larch de tot tu mateix, e de tot quant has.
19Qui dona a Deu dona a si mateix.
20Major do te dona lo pobre que te demana per amor de Deu, que lo do que tu li dones.