Libre de mil proverbis/Capítol XXXV

From Viquitexts
Jump to navigation Jump to search


CAPITOL XXXV


DE LARGUESA


1DELS bens majors sies pus larch que dels menors.
2Larguesa per grans dons es noble.
3A larguesa no minues son poder.
4No tengues larguesa ociosa, e seras rich.
5Qui dona ço que no ama, no ha larguesa.
6A negun hom no sies tan larch con a ton amich.
7Qui dona ço que tol ha inlarguesa e hipocresia.
8Per neguna cosa no pots esser tan larch con per sciencia e caritat.
9Dona ço que per donar multiplica.

10Ans que dones, consira la proporcio del do e de aquell a qui dones.
11Si per amor de Deu no dones, ço que dones tols a Deu.
12No dones a qui no dona.
13No dones aytant per pahor con per amor.
14Si no pots donar, desira donar.
15Dona per caritat e per pietat, e no per esser lohat.
16Qui dona per esser lohat ven larguesa.
17Poder de larguesa es per discrecio.
18A Deu sies larch de tot tu mateix, e de tot quant has.
19Qui dona a Deu dona a si mateix.
20Major do te dona lo pobre que te demana per amor de Deu, que lo do que tu li dones.