Libre de mil proverbis/Capítol XXXVIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXXVIII


DE HONOR

1SENS justicia no ames hauer honor.
2Tota la honor que faras, fe a Deu.

3Honor a sols Deus se coue.
4Deus de tu no vol mas honor.
5A hom que desonra a Deu no fasses honor.
6Aquell mes honra que mes de honor fa a Deu.
7No honres aquell que si mateix desonra.
8Si no est honrat no pots honrar.
9Sens conexença no fasses honor.
10Desonrant no vuyles esser honrat.
11Ab honrat membrar, entendre e amar honra ta pensa.
12Virtut honra, e peccat desonra.
13Honor e desonor son en aquest mon majors enemichs.
14Negu no te pot tant honrar con tu mateix.
15Honra tot ço que a Deu fa honor.
16Ab falsa honor procures desonor.
17Segons que est honrat, fe t honrar.

18En nuyla res no ha major perill que en falsa honor.
19Per linyatge ne per riquesa no esta tant honor con per bones custumes.
20A major honor major seruitut.