Libre de mil proverbis/Capítol XXXIX

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXXIX


DE VIDA

1VIDA contemplatiua ama actiua, e enamora.
2Vida contemplatiua ha aço que ama, a activa ho permet.
3Vida actiua trebayla, e contemplatiua ha repos.
4Fe vida actiua per ço que sia contemplatiua.
5Vida actiua es per ço que sia contemplatiua.

6Vida contemplatiua perdona, e actiua puneix.[1]
7Volentat sens virtuts no pot viure.
8Vida de enteniment es veres carreres de Deu entendre.
9En fe viu enteniment ab passio e volentat ab accio.
10Ta esperança te viuiffica ab ço que no has.
11Molt mils ta volentat viu per caritat, que ton cors per menjar.
12Qui be viu va a bona mort.
13Viu de ça[2] per ço que de la[3] viues.
14Viua ton cors per ço que ta anima viua.
15Viu en Deu e viuras tots temps.
16No viues d altruy e viuras franch.
17Qui viu en peccat mor en peccat.
18Ta bonea natural mor con fas mal.

19Mal en vida no val tant con be en mort.
20Anima qui no s sadoyla no viu.
21Muyres per ço que viues.


  1. Poneix.
  2. De say.
  3. De lay.