Libre de mil proverbis/Capítol XL

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XL


DE MORT

1MORT corporal no es res, a comparacio de espiritual.
2La pus mala mort es per peccat.
3Tort fa a Deu qui tem per sa amor morir.
4Lo major enemich que pots hauer es mala mort.
5Souen consira en las condicions de la mort, e seras humil.

6Bona mort es porta de bona vida.
7Desonor es mort de honor.
8Qui parla ab falses paraules auciu sa pensa.
9Peccat es mort de la fi a la qual est creat.
10Qui mor en peccat, aytant morra con Deus viura.
11Per poch viure no vuyles tots temps morir.
12Consciencia te menaça a la mort.
13No venes vida per mort.
14Ab mort compra vida.
15Totes vegades mors que Deus no ames.
16Ab virtuosa vida compra virtuosa mort.
17Qui auciu lo home qui ab Deu viu, ab tant si mateix auciu.
18Auciu pahor ab amor, e no amor ab pahor.
19A bon peccador souen li parla de la mort.