Llegendes de l'altra vida/Repertori de noms propis citats en els textes

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
REPERTORI

DE NOMS PROPRIS CITATS EN ELS TEXTES [1]


Abdenago. V, 886.
Adam. I, 796-803; IV, 1158, 1169.
Aguolt, Folcant de. IV, 214

Agustí, Sant. I, 125, 129, 228, 925; V, 14.

Agut, Thomas. IV, 524.
Albert, Miquel. VI, 359.
Alemanya. IV, 1342.
Alexi (Alais), V, 31.
Ambrós, Sant. V, 683.
Anas. IIa, 777
Anglaterra. IV, 256, etc.
Anglesola, Guillem de. I, 3.

  —  Beatriu de. I, 2.

Aragó. IV, 191, 444, 826, 839.
Archetons. IIb, 294.
Archinarchi (Armagh) IIb, 1222.

Ardmata, Darmant o Darmas (Armagh). IIa, 16; IV, 310, 342.

Artus, Rey. IV, 283.
Avinyó. IV, 9, 1345.
Aytona, Marquès de. VI, 282

Banach. VI, 354.
Bar, Bisbe de. IV, 216
Barbaría. IV, 451.

 

Barcelona. VI, 9, 261, etc.
Basingia. I, 987.
Beatriu d'Anglesola. I, 2.
Bellpuig. I, 4.
Benet, Papa. IV, 7, 206, etc.
Bernia (vegi's Hibernia).
Berri, Duc de. IV, 254.
Blanes. VI, 12.
Boemia. IV, 1342.
Bolunya. V, 4, 535, 815.

Bonsoms, Gelmar. VI, 188, 300, etc.

Borgonya. IV, 255.
Borgunya, Pere de. V, 86.
Bretanya. III, 6, 280.

Cabrera, Vescomtat de. VI, 44.

Caluys o Calys (Calais). IV, 259, 1335.

Calella. VI, 279, 814.
Canensis (Cork). IIa, 16.
Canet, Francesch de. VI, 37.

Cantaber o Contaber, Rei. IIa, 844, 851.
Carles, Rei de França, IV, 16, 189, 252.

Carles, Dolsa de. IV, 828.
Cartayna (Cork). IIb, 22.
Carvonell. VI, 418.
Castella, Rei de. IV, 445.
Catalunya. VI, 538.
Catalunya, Virrei de. VI, 4, 68.

Celestí. IIb, 1222.

Centelles,Bernat de. IV, 511.
Ceret. IV, 11.
Claravall, Clarevals o Clares- Valls, lla, 3, 13.
Claver, Diego. VI, 560.
Clement, Papa. IV, 203.
Coltat, Rei de Roma. IIa, 6.
Conturberi. IV, 262.
Cormarch, Rei. IIa, 870.
Corvo,-Quido de. V, 5, etc.

Darmant o Darmas (Armagh). IV, 310, 342.
Daureont (Dovres). IV, 1331.
Dilameras. VI, 253.
Diuri o Dimi, Joan. IV, 303.
Dolsa de Carles o Aldonça de Queralt. IV, 828.
Donat, Rei. IIa, 845, 853.
Dondela (Dandela). IV, 339.
Drudan (Dundalk). IV, 312.

Egili o Egli, Monjo. III, 269, 271, 274.
Erestia, Bisbe. IIb, 1230.
Eslauaford (Stafford o Stratford). IV, 267.
Esteper (Chestershire) . IV, 275.
Esteve, Rei. I, 287.
Eugeni, Papa. IIa, 8; IIb, 5.

Fernando, Virrei de Catalunya, VI, 468.
Festri. IIa, 428.
Folcant d'Aguolt. IV, 213.
França. IIa, I1.
França, Rei de. IV, 190, 253, 444, 553, 1337.
Franquesa. VI, 532.
Franses [del Pueg]. IV, 826, 834.
Freixeneda, Ramon de la. VI, 440.

Galas o Gualas (Gales). IV, 276, 1323.
Galniello. IV, 240.
Galvany. IV, 1331.
Gaudal. IIb, 7, etc.
Germà. VI, 297.
Germà, Sanet. V, 936.
Gos (Gobi), Joan. V, 46.
Got (Godstow?). IV, 265.
Gregori, Sant. I, 51, 61, 66, 130; IV, 118.
Guibert, Monjo. I, 986.
Guido de Corvo. V, 5, etc.
Guillem d'Anglesola. I, 3.
Guyana, Comte de. IV, 204.

Hibernia, Ibernia o Ivernia. I, 154; IIa, 15; IIb, 1, 1219; IIc, 2; III, 272; IV,39, etc.
Hostalrich. VI, 34, 297, etc.

Irbenia (vegi's Hibernia).
Innocent, Papa. IIb, 1225.
Irises (Irishes o Irlandesos) Terra o País dels. IV, 311, 348.
Irnel o Isuel, Rei d'Irlanda. IV, 322, 341, 349, 355, 372, 1303.
Irlanda. IV, 54, 1309.
Israel. I, 927.
Italia. IV, 208, 212.
luvem o Owein. I, 288.

Jacme, Sanet. IIc, 237.
Jaume, vehí de Tordera. VI, 607.
Jerusalem. I, 947; lla, 7; IIc, 729. Joan, Rei d'Aragó. IV, 191, etcètera.
Jofre de Sancta Lena. IV, 241.
Jordà. VI, 269, 814.
Jordà, flum. IIa, 271.
Just, de Tordera. VI, 145, 361.

Leo. IIb, 1230.
Londres. IV. 262, 1330.
Lucifer. lla, 684, 753; V, 596.
Luedu (Lyo). I, 986.
Luys de Perellós. IV, 512.
Luna, Cardenal [Pere de]. IV, 206, 218 (vegi's Benet, Papa).

Maduxer. VI, 284.
Malaquias, Malechias o Melexias, Sant. IIa, 12; llb, 1223, 1239.
Mallorcha, IV, 516.
Marcha, Comte de la. IV, 287, 316, 1317.
Marcha, Comtesa de la. IV, 1310.
Massa o Mascó, Pere de. IV, 525.
Massanet. VI, 76.
Maxilros (Melrose). III, 40.
Mixinin (Cuningham), III, 16.
Millas. IV, 201.
Misach. V, 886.
Molvedre (Morvedre). VI, 31.
Montserrat. VI, 36.
Montpeller. IV, 573.

Navarra, Rei de. IV, 1343.
Nordanim (Northumbria). III, 15.

Oliet (Holyhead), IV, 279, 1324.
Osee. 1, 927.
Owein o luvem. I, 288.

Paris. IV, 250, 1337.
Patrici, Sant I, 17, 153, etc; lla, 919; [Ilb, 1219]; IV, 12, 38, etc.
Paul, Sanct. V, 20.
Perellós, Vescomtat de. IV, 202.
Perellós, Luys de. IV, 512.
Perellós, Pons de. IV, 242.
Perellós Ramon de. IV, 10, etcètera.
Perellós, Ramon de (fill). IV, 512.
Perist, Ilb, 470.
Picardia. IV. 1336.
Pineda. VI, 270.
Pons de Perellós. IV, 242.
Portes, Pere. VI, 2, etc.
Processió (Parsonstown ?). IV, 455, 471,478, 518.
Provensa, Senescal de. IV, 2013.
Pueg, Franses del. IV, 826, 834.
Pugsarda (Puigcerdà). IV, 313.
Puig. VI, 353.
Puiggener, Damià. VI, 548.
Pujades. VI, 294.

Quisiel (Liquesiel?). IV, 1326.

Ramon de Perellós y de Roda. IV, 9, etc.
Ramon de Perellós (fill) IV, 512.
Ricart, Abat de Sartis. I, 35.
Richart, Rei d'Anglaterra. IV, 287.
Rodas (Roda). IV, 10.
Rodiu, Sant. Ilb, 1210.
Roger, Felip. VI, 279, 813.
Roma. lla, 10; IIb, 1224; IV, 215; V, 32.
Romaguera. VI, 460.
Ros, Ramon. I, 5.
Rosselló. VI, 37.

Sallercia, Sallereia o Saltrey, Monestir de. I, 37.
Saltrey, Huc de. I, 36.
Sancta Lena, Jofre de. IV, 241.
Sarrell. VI, 363, 692,813.
Sartis, Monestir de I, 36.
Sant Just Desvern. VI, 418. — Thomas de Conturbery. IV, 262.
Sentellas, Bernat de. IV, 511.
Seret (Ceret). IV, 1 1 .
Sergus. Ilb, 300.
Sidrach. V, 886.
Sils, Lloc y estany de. VI, 215
Sixte (Chester). IV, 277.

Talabot, Joan. IV, 307. 347.
Tarasçona, Cardenal de.IV. 239.
Tarragona. IV, 313.
Tàrrega. I, 6, 32.
Tersom (Oxford?). IV, 265.
Teixidor, Joan. VI, 11.
Tonalt. Ilb, 300.
Tordera. VI, 2, etc.
Tordera, Climent de. VI, 18.
Torsi o Corsi, Guillem de. IV, 550.
Trictelm, Triccelm o Tricelm. III, 17, etc.
Tuglat (Tnugdal). IIc, 3, etc.
Tiudi (Tweed), Riu. III, 41.
Tundal (Tnugdal). lla, 17, etcètera.

Ubach. VI, 353.
Ugo (Huc) de Saltrey. I, 36.
Urba, Papa. IV, 216.
Urgell. VI, 536.

Valencia. IV, 201, 525; VI, 31, 579, etc.
Vallespir. VI, 38.
Vila,Jaume. VI, 813.
Vinsayna (Vincennes) . IV 264.
Vinyho (Avinyó). IV, 9.
Vulcà. lla, 580.

  1. No hi consten els noms d'ús freqüent, com Jesucrist, Déu, Esperit Sant, Trinitat, etc.