Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa/Compendi

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


Los Col-loquis de la Insigne Ciutad de Tortosa fets per Mn Cristófol Despuig Cavaller en los quals se tracta del asento, de la antiquitat, del nom, de la conquista, de la llibertad y privilegis que la dita Ciutat te, de les excelencies y coses estrañes y maravelloses que dins los termens de aquella se troben, y de la varietat de fruits que si cullen: Dónense avisos y consells saludables pera al bon estament y reigiment de la Ciutat, casos particulars. Toqúense també varies Histories y moltes de elles en llaor de la corona de Aragó y singularment de la nació Cathalana dignes de memoria y agradables de ohir: Son derigides al Exm. Sr. D. Fransesch de Moncada Compte de Aytona any 1557.—