Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa/Prólech

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaT
rovantme á Tortosa, no fa gayre temps, y coneguda bé prou per los indicis que n' ha donat Villanueva en lo tomo vii del Viaje literario la importancia histórica y llingüistica dels Col-loquis presents, vaig tenir la ventura de trovarne l' Códex únich, qui m' ha servit d' exemplar. En sa portada está l' apuntació dels propietaris fins á l' actual. «Del Dr. D. Pedro Nabás de Tortosa y de su hija D.ª María Teresa Nabás de Salvador, ahora de su hijo y nieto respectivo el Licenciado en Jurisprudencia D. José de Salvador.» La lletra del manuscrit es del sigle passat. Mon intenció hauria sigut haberne d' altres y fer una edició correctíssima é il-lustrada; mes per complaure á mos bons amichs D. Pere Aldavert y D. Ángel Guimerá y

contribuhir á llurs elevadas miras, no he vacil-lat en procurárloshi una copia exacta del text, despullat dels errors evidents.
 Barcelona 24 d' octubre 1876.
 Fidel Fita.