Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública
IFLA/UNESCO
Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la missió, funcionament i gestió, finançament, legislació i xarxes, de la Biblioteca Pública, publicat l'any 1994
 Baixa


La llibertat, el progrés i el desenvolupament de la societat i dels individus són valors humans fonamentals. Aquests valors només s'assoleixen mitjançant la capacitat de ciutadans ben informats per exercir els seus drets democràtics i tenir un paper actiu en la societat. La participació constructiva i el desenvolupament de la democràcia depenen tant de la formació completa com de l’accés lliure i sense límits al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació.La biblioteca pública, accés local al coneixement, proporciona les condicions bàsiques per aprendre al llarg dels anys, per decidir lliurement i per al desenvolupament cultural de l'individu i dels col·lectius.

Aquest Manifest declara que la UNESCO creu en la biblioteca pública com a força viva per a l'educació, la cultura i la informació, i com a agent essencial per aconseguir la pau i el benestar espiritual a través del pensament. Per aquesta raó, la UNESCO anima els governs nacionals i locals a donar suport i a comprometre’s activament en el desenvolupament de les biblioteques públiques.

La Biblioteca Pública[modifica]

La biblioteca pública és un centre local d’informació que facilita tot tipus de coneixement i informació als seus usuaris.

Els serveis de la biblioteca pública es fonamenten en la igualtat d’accés per a tothom, sense tenir en compte l'edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat o la classe social. Cal oferir serveis i materials específics a aquells usuaris que, per alguna raó, no poden utilitzar els serveis i materials habituals, com és el cas de minories lingüístiques, persones amb discapacitats, hospitalitzades o empresonades.

Tots els grups d'edat han de trobar material adequat a les seves necessitats. Els fons i els serveis han d'incloure tot tipus de suports adients, tant en tecnologia moderna com en material tradicional. Són fonamentals l’alta qualitat i l'adequació a les necessitats i als condicionaments locals. El fons ha de reflectir les tendències actuals i l’evolució de la societat com també la memòria de l'esforç i la imaginació de la humanitat.

Els fons i els serveis no han d’estar sotmesos a cap forma de censura ideològica, política o religiosa, ni tampoc a pressions comercials.

Missions de la Biblioteca Pública[modifica]

Les següents missions clau, relatives a la informació, l’alfabetització, l’educació i la cultura, han de ser l’essència dels serveis de la biblioteca pública:

 1. Crear i fomentar els hàbits de lectura en nens i nenes des dels primers anys.
 2. Donar suport tant a la formació individual i la formació autodidacta com a la formació acadèmica en tots els nivells.
 3. Donar oportunitats per al desenvolupament personal i creatiu.
 4. Estimular la imaginació i la creativitat dels nens i les nenes i dels joves.
 5. Fomentar el coneixement del llegat cultural, la valoració de les arts, els descobriments científics i les innovacions.
 6. Facilitar l'accés a les expressions culturals de totes les manifestacions artístiques.
 7. Encoratjar el diàleg intercultural i afavorir la diversitat cultural.
 8. Donar suport a la tradició oral.
 9. Garantir l'accés dels ciutadans a tota mena d’informació de la comunitat.
 10. Proveir de serveis informatius adients a les empreses, a les associacions i als grups d’interès d'àmbit local.
 11. Facilitar l'aprenentatge en l'ús de la informació i dels mitjans informàtics per accedir-hi.
 12. Potenciar i participar en les activitats i els programes d’alfabetització per a totes les edats i iniciar aquestes activitats quan sigui necessari.

Funcionament i gestió[modifica]

Cal formular una política clara que defineixi els objectius, les prioritats i els serveis d'acord amb les necessitats de la comunitat local. La biblioteca pública ha de ser organitzada de manera eficaç i ha de mantenir estàndards professionals de funcionament.

Cal assegurar la cooperació amb interlocutors rellevants, com per exemple, grups d’usuaris i altres professionals tant a escala local, regional, nacional com internacional.

Els serveis han de ser físicament accessibles a tots els membres de la comunitat. Això implica que els edificis de les biblioteques públiques han d’estar ben situats, amb bones condicions per a la lectura i l’estudi, i també han de tenir les tecnologies adequades i un horari d'obertura suficient i convenient per als usuaris. De la mateixa manera s’han d’establir serveis externs per a aquelles persones que no poden anar a la biblioteca.

Els serveis de la biblioteca s'han d'adaptar a les diferents necessitats de les comunitats en àrees rurals i urbanes.

El bibliotecari és un intermediari actiu entre els usuaris i els recursos. La formació professional i continuada del bibliotecari és indispensable per garantir uns serveis adequats.

Cal oferir programes de projecció exterior i de formació dels usuaris, a fi d’ajudar-los a treure el màxim profit de tots els recursos.

Finançament, legislació i xarxes[modifica]

La biblioteca pública ha de ser, per principi, gratuïta. La biblioteca pública és responsabilitat de les administracions local i nacional. Ha de tenir el suport d’una legislació específica i ha de ser finançada pels governs nacionals i locals. Cal que sigui un component essencial de qualsevol estratègia a llarg termini encaminada a la cultura, la provisió d’informació, l'alfabetització i l'educació.

Per assegurar la coordinació i la cooperació entre biblioteques a escala nacional, la legislació i els plans estratègics han de definir i promoure, també, una xarxa bibliotecària nacional basada en estàndards de servei acordats.

La xarxa de biblioteques públiques ha de ser dissenyada en relació amb les biblioteques nacionals, regionals, d’investigació i especialitzades, com també amb les biblioteques escolars, d’institut i universitàries.

Implantació del Manifest[modifica]

Amb aquest Manifest s'insta els qui prenen decisions a escala nacional i local i la comunitat bibliotecària, en general, que apliquin els principis que s'hi expressen.Aquest Manifest es va preparar en col·laboració amb la Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques (IFLA) i va ser aprovat per la UNESCO el novembre de 1994.

(Traduït pel Grup de Biblioteca Pública del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya)
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)