Mes voluntats, en gran part discordants

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Mes voluntats, en gran part discordants pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Mes voluntats, en gran part discordants,
dona, per vós les he fetes concordes;
per vós han pau solent ésser discordes,
per vós conech l'error on era·bans.
Per vós conech tot lo delit de viure;
mos penssaments concòrdia·n conexen,
ja de contrast, sí com dabans, no·s vexen,
ans, als amichs, de pau poden escriure.

A ymaginar no·m cal d'uymés assiure
per aplegar ma pensa molt confusa:
de la virtut de fermetat molt usa;
de dos afanys, del primer só deliure.
Per encercar, no·m cal treball de penssa:
trobat és ja tot obs de la mi·arma;
e per guanyar ses flaques mans fort arma,
e per haver al cors de mals deffenssa.

E si del cors ma fortuna dispensa
que per son mal m·arma perda batalla,
ja sab qué fer e ma lengua no u call:
viur·en lo món aver en gran offenssa.
Mal consellat, mon cors volch pendre lança,
e, ple de por, ab ses armes volch noure,
mas pres consell que les tornàs al foure;
prenint escut, armes d'offendre lança.

No m'ha jaquit del tot ma esperança:
ab ella·nsemps espirarà ma vida;
mas yo conech la mi·arma·nfortida,
que tot perill se té·n molt gran bonança.
Dolga's tot hom com yo bé no atench,
no·s dolga·lgú de mon terrible mal;
null junyidor no féu encontre tal
d'on fos content com yo veent lo rench.

Si mos mals fats ab força·ltra no tench,
malauyrat no·m vulla·lgú jutjar;
si vagabunt me veu lo món anar,
en tan segur port home jamés vench.
Mon desig és en molta part complit,
trobant molt més del que fuy desigós;
si no atench, no pens algú que fos
ab tal dolor sens molt major delit.

Tornada

Lir entre carts, lo que de vós he dit,
plàci·a Déu no·m faça mentidor,
y el qu·é sufert essent-vos amador,
per mal esguart no·m sia malgrahit.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data