No pot mostrar lo món menys pietat

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

No pot mostrar lo món menys pietat pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

No pot mostrar lo món menys pietat
com en present desobre mi pareix:
tot·amor fall, sinó a ssi mateix;
d'enveja és tot lo món conquistat.
Hom sens affany no vol fer algun bé:
com lo farà contra ssi, ab gran cost?
Cascun cor d'om yo veig pus dur que post;
algú no·s dol si altre null mal té.

Lo qui no sab, no pot haver mercé
d'aquell qui jau en turment e dolor;
donchs yo perdon a cascú de bon cor,
si no són plant del que mon cor sosté.
Secretament, ab no costumat mal,
ventura·m fa sa desfavor sentir;
d'Amor no·m clam, si bé·m port·a morir;
bé y mal penssats, yo·n reste cominal.

Altre socors de vostr·amor no·m val
sinó que·lls hulls me demostren voler,
ne res pus cert de vós no puch saber,
ans si més cerch, per ser content no·m cal.
Yo veig molt hom sens amar ser amat,
y el mentidor tant com vol és cregut;
e yo d'Amor me trob axí vençut,
que dir no pusch quant só enamorat.

Tornada

Amor, Amor, un àbit m'é tallat
de vostre drap, vestint-me l'espirit;
en lo vestir, ample molt l'é sentit,
e fort estret, quant sobre mi·s posat.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data