O fort Dolor!, yo·t prech que mi perdons

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

O fort Dolor!, yo·t prech que mi perdons pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

O fort Dolor!, yo·t prech que mi perdons
si no·nseguesch la tua voluntat:
la que yo am contra tu ha manat;
donchs, si no muyr, no·m despuls dels teus dons,
puys a mi vull en dues parts partir
e don a tu l'enteniment per part,
e lo meu cors de la mort lo apart;
a fort Amor yo no puch contradir.

La que yo am mi no consent morir;
dóna'm a tu, lançat a ton voler,
e sab que tu no·m seràs mercener;
no·m desempars fins a vida finir!
En aquell punt hages compassió
d'aquella que jamés de mi l'aurà;
com l'esperit del cors exir volrrà,
oblida mi, menbre't de la qui só.

En aquest món la mi·ànima·t do
y ells penssaments que·t sabràs occupar;
de res del cors no·t vulles empaxar,
car viure vol e que digues que no.
Del cors mesquí no sies descontenta,
car tot és teu, sinó lo moviment,
e sos gemechs no vaguen, yo durment;
ta voluntat mon sopni la contenta.

Puys que mos crits mercé de mi s'absenta
e Déu per vós vol pubir mos demèrits,
e los meus fats contrasten a mos mèrits,
licenciats dolor qui·m desasenta;
car una és ma vida y ma sperança
e dóna'ls mort qui·ls tol la companyia,
e vós dieu que us plau la vida mia;
ells departits, la mort del món me lança.

Creheu de ferm que só·n ferm·acordança
que perda·ls ulls si pert a vós de veure,
e per null cas lauger no vullau creure
que·m luny de vós; vida us don per fermança.
Quant pens que mort me pot fer ser absent
de vós, qui·m sou pus cara que la vida,
d'aquella fuig a la qual ma veu crida;
guanyat me té lo primer moviment.

Tornada

Lir entre carts, tant vos am purament,
que m'és dolor com no·m poreu amar
sinó d'amor que solen praticar
los amadors amant comunament.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data