Obras del poeta valenciá Ausias March/No guart avant, ne membre lo passat

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu No guart avant ne membre lo passat.

 LV.

No guart avant, ne membre lo passat,
un punt estret guarda mon pensament,
no guart la fi tenint mon seyn torbat
é per voler afectat al present,
no solament colpa del mal oblit
ne la tristor ne 'l dan que me 'n vindrá
apassionat per un present delit.
no 'm jaqueix temps per veure 'l que será.

Ja no conech mon dany ó mon profit
perqué 'l voler en res no dubtará
qui 'm dá consell de seny es defalli,
oint de mí lo que oir porá,
quant mes rahó contrastava 'l voler
per aquell fon sobrada en la fí
d' ella senyal en mi no 's pot saber
vence 'l voler rahó de mi fugí.

Mon pensament en vos es mes qu' en mí.
é mon delit per vos passa primer
james aquell ans que vos jo sentí
ma voluntad á mi troba darrer:
jo só content si veig content á vos
é tant en mi aquest desig es grant
que 'l sentiment es perdut de mon cos
fins que 'l voler vostre va sadollant.

Delit no sent la vostra carn tocant
tant mon voler del vostre es desijós
tal passió d' açó 'm veig al devant
que lo méu cos ne resta tremolós;
he tant desig que assats me améu
que no 's pot fér me bastéu comentar
é si 'm acost á vos veure poréu
que mon esforç es menys per sobre' amar.

E per ço 'm pens que 'm deveu desamar
car dintre mi jo crech que no vehéu,
pens que no bast pláureus al praticar
é muyr de pór que de mi 'us contenteu,
é quant algun de sa virtut 'm aeort
ó de alguns béns ó que sia mòlt bell,
lo qu' á mi fall tem que 'us vé al recort •
é desijáu tot cuant es en aquell.

A tot quant pór ateny ab son martell
tem lo méu cor fentse franch á la mort
car no imagin que no m' faça volpell
y 'l cert no crech é que 'm fes Dèu report;
quant me cuyt ser ab vos en millor punt
sens algun cas mude opinió
distintament mon ésser no ha punt
á mal é bé cercam trobe rahó.

Lo turmentat ten present sa passió
que met oblit al mal d' ésser difunt
en semblant cas á mi conech que só
fugint dolor en major dolor munt,
tan de present me passiona amor
que jo pratich mólt qu' en amor me nóu
é coneixent me 'n resta gran dolor
com lo méu puny en matar mi se móu.

 Tornada.
 
O foll amor, conciencia 'm remóu
que diga 'ls mals de vos y lo fals bé
lo desperat no será menys de fé
y á mólt mezquí no 'l faréu portar jóu.