Obras del poeta valenciá Ausias March/Prenme 'n axis com á patró qu' en plaja

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Pren-me'n axí com al patró qu·en platga.


 XXIV.

Prenme 'n axis com á patró qu' en plaja
te sa gran nau é pensa haver castell
vehent lo cel esser mòlt clar é bell
créu fermament d' un Ancora assats haja
é sent venir soptos un temporal
de tempestat é temps incomportable
fá son juhí que si es mòlt durable
cercar los ports mes que aturar li val.

Mes ales veus es lo vent fortunal
tant que no pot sortir sens lo contrari
é cella clau quins tanca dins l' armari
no pot obrir aquell mateix portal,
axí m' ha pres trobantme enamorat
per sobressalt quin ve de vos m' aymia
de 'l no amar desalt ne te la via
mes un sol pas méu no hi será trobat.

Menys que lo peix es en lo bosch trobat
é los lleons dins l' aygua han llur sojorn
la mia amor per null temps pendrá torn
sol coneixent que de mi 'us donéu grat,
é fiu de vos que 'm sabréu ben coneixer
é conegut no 'm será mal graida
tota dolor havent per vos sentida
lla donchs veuréu les flames de amor creixer.

Si á mon voler he dat mal apareixer
crehéu de cert que ver amor no 'm lluny
pus que lo sol es calt al mes de Juny
art mon cort flach sensalgun grat mereixer
altre sens mi d' açó mereix la colpa
valláuli mal com tan humil servent
vos té secret per sont defalliment
cest es amor qui mi amant encolpa.

Ma voluntat ab la rahó s' encolpa
é fan acort la qualitat seguint
tals actes fent que 'l cos es defallint
en poch de temps una gran part de polpa,
lo poch dormir magresa al cos me acosta
dóblam l' enginy per contemplar amor
lo cos mòlt gras trobantse dormidor
no pot dar pas en aquesta aspra costa.

 Tornada.

Plena de seny, donáume una crosta
del vostre pa que 'm lleve la amargor
de tot menjar m' ha pres gran dessabor
sinó d' aquell que mòlt me costa.