Obras del poeta valenciá Ausias March/Que val delit puix no es conegut

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu ¿Qué val delit puys no és conegut.

 IV.

Que val delit puix no es conegut
ans es fastig quant es mólt costumat
co perqué mort vos hauréu atractat
dins mólt breu temps volréu haver perdut.
E çó de que no imaginarém
que l' perdre 'us fós una poca dolor,
SI cas hi ve sentím tal amargor
que de bon grat vida abandonarém.

En aquest punt me trob jo tant estrem
çó que volguí ab mólt estrema ardor
torna en mi una lenta calor
é puix perdut dolor mortal me prem.
Tal mudamént en si hom no veurá
com en mi veig per nostre partimént
la mort ho fá qui 'm tol mon be presént
del venidor sab Dèu lo que será.

Mólts han perdut alló que ve y vá
fills é muller é part de llur argént
é réstals cor ab null esperdimént
é may virtut en llur cor habitá.
E jo tinch clos é sagellat procés
que per null temps delit jo sentiré
no planch lo dan per hon ma dolor ve
mes l' aspra mort d' hon son mal vengut es.

Un poch delit en ma dolor es prés
sentint plaher com mon cor mal sosté
pensant perquí ne d' hom ma dolor ve
á mi no plau de dolor ser defés.
O tu, qui es fora del presént mòn
é veus á mi per ta mort, mal passar,
acapta á Dèu que 'm pusques avisar
quins esperits á tu de prop te són.

La mort qui tol lo agradable don
que vida y sort als homens solen dar,
quant es de mi m' ha tolt sens mi matar
de mos tres temps me resta lo que fon.
D' aquest present á tot hom dó ma part
car no hi há res que 'm vinga en plaher,
del venidor no vull haver esper
puix la tristor es á mi dolç esguart.
 
No 'm dol res tant que 'n dolor sía fart
ans ma dolor jo prench per mon mester,
mon cor de carn es pus fort que 'l acer
puix ell es viu y entre nos es de part.
Quan l' esperit del cos li viu partir
é li doní lo darrer besar fret,
conech de mi que amor no 'n te son dret
que ab cor sancer ho pugi sostenir.

En mòlt brèu temps l' hom no 's pot dolorir
tant com despuix ab 'l entendre 's costret,
car per gran tort ell comptes no ha fet
dolor vol temps si l' hom tot l' ha sentir.
E majormènt com rahó ja pareix
car si no 'u fa tost si mescla conort,
massa es foll lo qui 's fa tant gran tort
si cascun jorn son dol foll no parteix.

No 'm jutje algú si primer no coneix
si tinch rahó per dólrem de esta mort;
en ella fon complit lo meu deport,
ella finint lo mòn per mi feneix.
¿Qui es tan cruel que no 's dolga de sí
é de aquell qui 'n part mes que á si vol?
Donchs si algú pogué fér honest dol
licenciat no 'l fon mes que á mí.

O mort, que fás l' hom venturós mezquí,
y 'l plé de goig tu mijançant se dol,
de tu há pòr tot quant es sus lo sol,
dolor sens tu no nauria camí.
Tu es d' amor son enemich mortal
fahént partir los coratjes units,
ab ton colp cert has mort los meus delits
gustar no 's pot ton cert y amargòs mal.

  Tornada.

Tu, esperit, si mon bén fér te val
la sanch daré per los goigs infinits,
vine á mi de dia é de nits;
fesme saber si pregar per tu cal.