Obras del poeta valenciá Ausias March/Tot metje pren carrech de conciença

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Tot metge pren càrech de consciença.


 XIX.

Tot metje pren carrech de conciença
si lo perill al malalt té secret,
lo cos hi pert mes l' arma en bon lloch met
comptes mortals porten regoneixença;
vos qui sabeu clarament mon mereixer
féume ser cert del esdevenidor
jo vull saber que 'm té cubert amor,
mon mal ó bé de fet me féu coneixer.

Mon ignorar bé no 'm fará mereixer
é per null temps james bé aportará
ó tart ó breu mon mal la fi veurá
é de esperar mon mal poria créixer
si plan á vos que bé 'm degra venir
no 'm detardéu haverne sentiment
é per tardar aquest coneiximent
no 'm percebesch de mon voler cobrir.

Tardá de temps no 'm fà d' amor jaquir
los temps en mi venir ja no porán
tots los jorns meus moment me semblarán
corrent lo sol, no 's móu á mon albir;
Si pert amor per forçat desesper
vos no 's dolréu del no vist perdut temps
donch vos y amor acordáu vos ensemps
tot prestament que 'us plaurá de mi fèr.

 Tornada.

Lir entre carts, qui bé ó mal vol fèr
no déu pensar algun dan si 'l segueix
car lo voler en dos parts se parteix
é compartit degun fet no requer.