Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/23

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA BONA MARE DE DÉU


Aquesta pàgina conté una partitura.\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
global = {
 \partial 8
 \key f \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
}

veu = \relative a'{
 \global
 \tupletUp
 \stemUp
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 a16 bes
 \stemDown
 c8 c f e \break
 c4. a16 bes
 c8 c f e
 f8 c4 d16 e \break
 f8 e d c
 \stemDown
 a4 r8 a16 bes \break
 \stemDown
 c8 c c d
 es8 es \times 2/3 {d c bes}
 \stemUp
 a4 \stemDown c \break
 \times 2/3 {c8 d c} \times 2/3 {bes c bes}
 a4^\fermata r8 \bar "||"
}

lletra = \lyricmode {
 -A_on a -- neu, Ma -- re de Déu?
 a_on a neu tan a -- pres -- sa -- da?
 -A -- qui baix a_un po -- bla -- ró,
 que_u -- na dò -- na me_hi de -- ma -- na.
 Ai, que més ai!
 Dit -- xo -- sa la nit de Na -- dal!
}
\score {
 <<
  \new Voice = "veu" 
  { \veu }
  \new Lyrics \lyricsto "veu"
   { \lletra }
 >>
 \layout {
  line-width = 100

  \context {
   \Score
    \remove "Bar_number_engraver" 
    \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##f 
    
  }
 }
 \midi {}
}