Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/59

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
ELS MICALETS D'ESPANYA


Aquesta pàgina conté una partitura.[1]\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
temaA =\relative e'
{ \key e \minor \time 3/8 
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\autoBeamOff
e8 b' b
a8 c a \break
b4 b8
e,8 b' b
a8 a d16[ c] \break
b4 r8
e,8 b' b
fis8 a fis \break
g4 e8
e8 g g
fis8 a fis \break
e4 r8
e16 fis g8 g
fis a fis
}
temaB =\relative a'
{\key e \minor \time 3/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff
a8 g16 fis e8
e16 fis g8 g
fis a fis \break
a8 g16 fis e8 ~ e4 r8 \bar "||"
}
\score{ 
{\temaA}
\addlyrics
{ El de -- ma -- tí de San -- ta_Ag -- na
tot -- hom n'es -- ta -- va con ~ -- tent
d'a -- nar a -- llà_a la Cer -- da -- nya_a
treu -- re_a -- que -- lla ma -- la gent.
Tra -- la -- ra -- la -- la -- la -- la --
}
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
}
\score {
{\temaA \temaB}
 \midi{}
}
 1. Per escoltar la partitura aneu a la pàgina següent o bé al capítol corresponent, on podreu veure la partitura sencera i escoltar-la