Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/62

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
COTIRÓ


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{
 \relative f' {
  \key d \major
  \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \autoBeamOff
  fis4. e8
  d8 e fis g \break
  a4 b8 cis
  d4. cis8
  b4. a8
  \bar "||" \time 3/4
  d4 a4. r8 \break
  \bar "||" \time 2/4
  d4. cis8
  b8 a g fis
  e4 g8 a \break
  cis4. b8
  a4. fis8
  \bar "||" \time 3/4
  e4 d4. r8
  \bar "||" \time 2/4
  d'4. cis8 \break
  b8 a g fis
  e4 g8 a
  cis4. b8 \break
  a4. fis8
  \bar "||" \time 3/4
  e4 d^\fermata r \bar "||"
 }
 \addlyrics {
  Quan jo n'e -- ra pe -- ti -- tet
  fes -- te -- ja -- va_i pre -- su -- mi -- a,
  es -- par -- de -- nya blan -- ca_al peu_i
  mo -- ca -- dó a la fal -- ci -- a.
  A -- deu, cla -- vell mo -- re -- net!
  A -- deu es -- tre -- lla del di -- a
 }
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}