Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/70

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
MARIETA


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
 \key d \minor
 \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
 \partial 4
a8. bes16
c8 bes a g \break
a4 a8. bes16
c8 bes a g
\bar "||" \time 3/4
bes8 a4 r8 f8. g16 \break
\bar "||" \time 2/4
a8 a g f
g4 e8 f
\bar "||" \time 3/4
g8 f g4 bes \break
\bar "||" \time 2/4
a8 g f e
d4 e8 f
\bar "||" \time 3/4
g8 f g4 bes \break
\bar "||" \time 2/4
a8 g f e
d4^\fermata \bar "||"
 }
 \addlyrics {
El seu pa -- re se'n va_al llit,
Ma -- ri -- e -- ta se'n lle -- va -- va,
se n'as -- sen -- ta_al banc del foc 
amb un pom d'or que bro -- da -- va,
Ai a -- mor!, dins del cor i les en -- tra -- nyes.
Ai a -- mor!
 }
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}