Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/76

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA VIDA DE LES GALERES


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
 \key g \minor
 \time 3/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
 \partial 4
g8 fis
g4 bes a8 g \break
bes4 a g8 fis
g4 bes a8 g
a4. r8 d8 d \break
d4 c bes8 a
c4 bes a8 g
a4 bes^\markup {\italic rit.} a8 a
g4^\fermata r4 \bar "||"
 }
 \addlyrics {
La vi -- da de les ga -- le -- res
n'és molt llar -- ga de con -- tar,
fa set anys que vaig en e -- lles,
i_al -- tres set que_hi tinc d'a -- nar.
 }
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}La vida de les galeres
n'és molt llarga de contar;
set anys fa que vaig en elles,
i altres set que hi tinc d'anar.