Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/87

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA DAMA DEL PONT D'OLIÓN


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
 \key e \major
 \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
e4 e8 e
e4. e8 \break
e2
gis4 gis8 a
b4. cis8
a8[ gis] fis4 \break
a4 a8 cis
b4. a8
gis2
b4 b8 gis \break
e4. gis8
fis8[ e] dis cis
b4. r8
b8 cis dis e \break
fis8 gis a a
gis4 fis
e4. r8 \bar "||"
 }
 \addlyrics {
A -- llà,_al Pont d'O -- li -- ón,
n'hi ha u -- na gran da -- ma,
se'n ren -- ta_el
da -- van -- tal,
tam -- bé_en fa la bu -- ga -- da.
La don.
Ai! la no -- ble da -- ma
del Pont d'O -- li -- ón.
 }
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}