Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/90

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
NADAL


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
 \key g \dorian
 \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
 \partial 4
c8. c16
g8. a16 bes8 c \break
bes8. a16 g8 f
e8. d16 e8 f
g4 \bar ":|:" g8 a \break
bes8. a16 g8 a
g8. f16 e8 f \break
e8. d16 e8 f
g4 \bar ":|"
 }
 \addlyrics {
Per Na -- dal fa -- rem gran fes -- ta,
la Ma -- re de Déu ja_ho sap;
me'n fa -- ràn u -- nes fal -- di -- lles, que no_en
fal -- ta si -- nó_el drap.
 }
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 4)
  }
 }
}Per Nadal farem gran festa,
la Mare de Déu ja ho sab;
me'n faràn unes faldilles,
que no en falta sinó el drap.