Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/15

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


CAPITEL-LO


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative c' {
  \key a \minor
  \time 6/8
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial4 e8^\markup{\italic Moderat} e
  a8[ b] c b d gis, \break
  b8 a4 r8 c a
  a8[ gis] a a[ b] c
  b8( e,4) r8 e e \break
  a8[ c] b a[ g] e
  g8 f4 r8 f f
  e4 e8 e[ gis] b \break
  a4. r8 e8 e
  a8[ c] b a[ g] e
  g8 f4 r8 f f \break
  
  e4 e8 e[ gis] b
  a4 ~ a8
  \bar"||"
 }
 \addlyrics {
 A -- llà a la vi -- la de
 Re -- us to -- ta la gent
 va fu -- gir,
 si -- nó u -- na no -- ble
 da -- ma que_n té pres el 
 seu ma -- rit,
 si -- nó u -- na no -- ble
 da -- ma que_n té pres el
 seu ma -- rit
 }
 \layout {
  indent = 0
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}