Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/24

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
EL TESTAMENT D'AMELIA

Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key bes \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \override Staff.Rest #'style = #'classical
  g4^\markup{\italic{A poc a poc}}\pp g g
  bes2 c4
  d2. \break
  bes2 r4
  c4 es d8[ es]
  f2 es4
  d2. ~ d2 r4 \break
  d4 bes d
  d2 es4
  c2.
  bes2.
  g4 bes a8[ bes] \break
  c2 bes4
  g2. ~ g2.
  d'4 bes c
  d2 es4
  c2. \break
  bes2.
  g4 bes a8[ bes]
  c2 bes4
  g2. ~ g2 r4
  \bar"||"
 }
 \addlyrics {
  N'A -- me -- lia_es -- tà ma -- lal -- ta,
  la fi -- lla del bon rei.
  Set doc -- tors la vi -- si -- ten,
  no sa -- ben quin mal té.
  Ai, que_l meu cor sem nu -- a
  per un ram de cla -- vells!.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 4)
  }
 }
}