Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/27

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA PRESÓ DE LLEIDA

Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key a \minor
  \time 3/8
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial8 e8^\markup{\italic Moderat}
  a4 c8
  b8[ c] b
  a4. \break
  a8 r e
  a4 c8 
  b8[ c] b
  a4.( a8) r8 c \break
  e4 e8
  d4 e8
  c8 b c
  e8 e e \break
  d8 b4( b8) r b
  e4 e8
  d4 e8 \break
  b8[ c] d
  e8 b c
  a4.( a8) r
  \bar"||"
 }
 \addlyrics {
  A la ciu -- tat de Llei -- da
  n'hi ha u -- na pre -- só, 
  de pre -- sos mai n'hi man -- quen, 
  pe -- ti -- ta, 
  bo -- ni -- ca, 
  prou n'hi por -- tal Ba -- ró, 
  li -- re ta, li -- ró.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 90 4)
  }
 }
}