Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/80

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
CATERINA D'ALIÓ


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key b \minor
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  \partial 16
  fis16^\markup{\italic Allegret}
  b8. ais16 b8 cis
  b4 r8 fis \break
  b8. ais16 b8 cis
  d4 cis8 d
  e8 d cis b \break
  ais4 r8 fis
  b8. ais16 b8 cis
  d4 cis8 b \break
  ais4. b8
  cis8. b16 cis8 d
  b4 r \break
  g4. g8
  fis8.[ e16]( fis4)
  g4. g8
  fis2
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Ca -- te -- ri -- na, l'a -- mor,
  de -- ma -- tí s'es lle -- va -- da.
  N'a -- ga -- fa'l ren -- ta -- dó,
  el ren -- ta -- dô_i la ban -- ca
  La dol -- ça da -- ma d'A -- li -- ó,
  oh lai la, oh lai la.
  
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}