Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/94

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA FILADORA


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key f \major
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}
 
\score {
 \relative c' {
  \global
  \partial4
  c4
  f4 f a
  c2 c4
  f4 f f \break
  e8[ d] c4 c
  es4 d bes
  a4 r f
  a4 c g \break
  g f f8 g
  a4 f a
  c4 r a \break
  bes4 d c
  a8[ g] f4 f8 g
  a4 f a \break
  c4 r a
  bes4 d c
  f,4 r \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Un po -- bre pa -- gès te -- ni -- a_u -- na fi -- lla,
  te -- ni -- a quinz' anys i_en -- ca -- ra no fi -- la.
  Ta la ra la la ra,
  prim fi -- la, prim fi -- la;
  ta -- la -- ra, la la ra,
  prim fi -- la_i sen -- va.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}