Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/99

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA PASTORETA

Aquesta pàgina conté una partitura.[1]\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
temaA =\relative e'
{ \key d \major \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\autoBeamOff
a8^\markup {\italic Allegret} g fis g
a4 b8 cis
d4 e \break
d4 cis
a8 g fis g
a4 b8 cis
d4 b \break
a4 r
a8 b a g
fis8 g fis e \break
d4 e
fis4 fis
a8 b a g
fis g fis e \break
d4 e
d4 r
d'8 cis d cis
d8 cis d cis
}
\score{
{\temaA}
\addlyrics
{Què li do -- na -- rem a la pas -- to -- re -- ta?
Què li do -- na -- rem per a -- nâ_a ba -- llar?
Jo li do -- na -- ri -- a u -- na ca -- put -- xe -- ta
i_a la mon -- ta -- nye -- ta la fa -- ri -- a_a -- nar.
A la mon -- ta -- nye -- ta no_hi ne- 
}
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}
 1. Per escoltar la partitura aneu a la pàgina següent o bé al capítol corresponent, on podreu veure la partitura sencera i escoltar-la