Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/100

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
temaA =\relative e'
{ \key d \major \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\autoBeamOff
a8^\markup {\italic Allegret} g fis g
a4 b8 cis
d4 e \break
d4 cis
a8 g fis g
a4 b8 cis
d4 b \break
a4 r
a8 b a g
fis8 g fis e \break
d4 e
fis4 fis
a8 b a g
fis g fis e \break
d4 e
d4 r
d'8 cis d cis
d8 cis d cis
}
temaB =\relative a'
{\key d \major \time 2/4
\override Staff.KeySignature #'stencil = ##f
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\override Staff.Clef #'stencil = ##f
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\autoBeamOff
d4 b
a4 r
d8 cis d b
a8 b a g \break
fis4 e
d4 r
d4 e8 fis
a4 a8 a
b4 cis8 d \break
a4 r
d4 cis8 b
a4 a8 a
b4 a
d4 r \bar"||"
}
\score{
{\temaB}
\addlyrics
{va ni_hi plou,
i a la ter -- ra pla -- na tot el vent ho mou.
So -- ta l'om -- bre -- ta, l'om -- bre -- ta, l'om -- brí,
flors i vio -- les i ro -- ma -- ní.
}
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
}
\score{
 {\temaA \temaB}
\midi{}
}


Què li donarem a la pastoreta?
Què li donarem per anâ a ballâ?
Jo li donaria una caputxeta
i a la montanyeta la faria anâ.
A la montanyeta no hi neva ni hi plou,
i a la terra plana tot el vent ho mou.
Sota l'ombreta, l'ombreta, l'ombrí,
flors i violes i romaní.