Pàgina:Blanquerna (1521).djvu/17

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Hi ha un problema amb la revisió d'aquesta pàgina.

Senyor deu glorios: hu en essencia y tres en persones: a llaor y honrra vostra ab la vostra gracia: virtut: y benedictio: comença lo libre de Euast y de Aloma: e de Blanquerna son fill: lo qual es fet per intencio que los homens agen de amar: entendre: recordar: e seruir a vos: com a ver deu. Senyor y creador: que sou de totes coses.

Prolech ab diuisio dela obra.

A Significança deles cinch naffres: lesquals nostre senyor deu jesu crist prengue en larbre dela vera creu per rembrelo seu poble dela servitut del diable: y captiuitat en que estaua: volem departir aqu est libre en cinch llibres / per dar doctrina: y regla: dela manera: segons la qual son significats en aquest libre cinch estaments de gents: ales quals esbo tenir aquest libre. Lo primer es del estament de matrimoni. Lo segon es del estament de religio. Lo terçer es del estament de la prelatura. Lo quart es del estament de apostolical senyoria: que es en lo Papa y Cardenals. Lo cinque estament es dela vida heremitana.

Libre primer qui tracta del estament de matrimoni: lo qual es partit en xxiiii capitols.

Capitol primer com Euast deslibera casarse: y dona carrech asos parents adaquells en qui ell molt se fiava: que li çercassen muller ab les condicions: que es be que tingua segons ell los pregua: y per voluntat diuina fon fet matrimoni de ell ab Aloma.

EN una ciutat se segui que hun dispost jove gentil home fill de hun noble Burges era romas apres la mort de son pare molt abundos deles temporals riquees: y son pare hauial criat: e habituat a molt bones costumes. Est jove hauia nom Euast: lo qual fon bell de pre