Pàgina:Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596).djvu/15

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

pero hajen de guardar y guarden a la letra ab gran punctualitat totes les condicions fetes y apposades en los dits dos conſells, y en les dites dos prouiſions mencionats y calendariats, y mencionades en la preinſerta propoſicio. Y que lo dit augment ſols dure y haja de durar per lo dit temps de deu anys de huy en auant contadors, y no mes: y que durant los dits deu anys, nos puga prouehir mes ni major ſalari del que dit es de ſus. Y que los dits illuſtres Iurats qui ara ſon, y per temps ſeran, portant gramalles o chia, dins lo dit temps dels dits deu anys, no puguen anar ab coche, ni cuberts, ſino publichs y patents, ſegons es eſtat dit en la dita propoſicio. Les quals cent liures los hajen de ſer pagades als dits illuſtres Iurats qui ara ſon, y per temps ſeran dins lo dit temps dels dits deu anys, per lo Clauari comu de la preſent ciutat, en los terminis y tandes que los illuſtres Iurats de la preſent ciutat acoſtumen y han acoſtumat rebre los ſalaris de dits ſos officis.Die Martis xxx. menſis Iulii
anno a nat. Dñi. M.D.Lxxxxvj.


Quin dol, y per quins parents, y quant temps lo han de portar.
Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596) (page 15 crop).jpg
OS ſenyors Iurats, e Racional de la ciutat de Valencia, excepto Phelip Penarroja ciutada abſent del preſent acte, ajuſtats en la ſala daurada en virtut del conſell general de la preſent ciutat de Valencia, celebrat a xxviij. de Setembre M.D.Lxxxxiiij. prouehixen, que en cas que algu dels ſenyors Iurats de la preſent ciutat hajen de portar dol per pares, mares, germãs, germanes, mullers, o fills, nores, o gendres, ſogres, o per les ſogres; q̃ haja de ſer lo tal dol de raxa, o de lanilla; es a ſaber la capa, caſaca, y gorra; la qual gorra ha de ſer a la vſança q̃ en lo tal temps ſe vſara, ab vn vel traueſſat per damũt la gorra. y no puixen portar dol en altra manera. lo qual dol puixen portar per temps de dos meſos y no mes. Y q̃ no puixen dexar la inſignia, no obſtant lo dit dol.


Teſtimonis foren preſents a les dites coſes, Dionys
Alfonſo notari, e Benet Molina, qui guarda la porta
de dits ſenyors Iurats, habitadors de Valencia.
FINIS.