Pàgina:Cansons de la terra (1871).djvu/27

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Contemplém com maltractavan—á Jesus nostre Senyor.
 Lo divendres quant fou dia—portárenlo á Pons Pilat,
perque n' era President—del Emperador enviat.
Llavors en aquella hora—que 'l hagué interrogat,
lo enviá al Rey Herodes—que 's trobava en la Ciutat.
 Quan Herodes lo vegé—digué als cavallers seus:
«Per cert ne trobo gran pler—de veure al Rey de Juéus.
Miréu que bé me ha servit—lo senyor en Pons Pilat;
eram mòlt grans enemichs,—y ara cobram amistat.»
 Herodes lo interrogá,—mes Jesus no respongué,
y veyent no li parlava—mòlt admirat ne estigué.
Diém que potser la causa—que Jesus no li ha parlat
era perque el Rey Herodes—estava excomunicat.
 Herodes per menysprearlo—ja de blanch lo feu vestir.
«A casa Pilat tornáulo,—puig á mí res no 'm vol dir.
Jo no sé la causa sua,—ell ab mí no ha parlat,
digáuli las mans li beso—per la nova amistat.»
 Los Jueus altre vegada—prengueren al Fill de Dèu,
davant Pilat tots cridavan:-«Muyra, muyra, vaje en Creu.»
«Crucificáulo vosaltres,—los respongué Pons Pilat,
perque may entre Escripturas—jo tal Lley no he trobat.»
 Pons Pilat li preguntava:—«Digas ¿ets rey del Jueus?»
Jesu-Christ li va parlar:—«Puig que'u dius, ¿perque no'u creus?»
«Assó no es lo meu regne,—ni may lo he atministrat:
dicte «¿que ets Rey de Judea?»—«Diu Pilat la veritat.»
 Diu Pilat: «no trobo causa,—que sia causa de mort,
si ell vos ha fet agravi,—jo 'l faré assotar mòlt fort.»
Pensant que així estaría—tot le Poble acontentat;
pero ab grans crits cridavan:—«que sia crucificat.»
 Ab gran furia assotaren—los Jueus al Fill de Dèu,
cinch mil assots li donaren—ab diferents instruments.
Tot lo cos li maltractaren—per pagar nostre pecat,
plorem com plorá Sant Pere-quant veu que'l Gall ha cantat.
 «Puig que Rey es aquest Home-així ho diuhen los Rabins,
fassámli una Corona—de puntas de jonchs marins.»
Y dos de la Sinagoga—se 'n anaren al mercat
á comprar una Corona—pera posarli en son cap.
 Quan tingueren la Corona—al sant cap li han ficada,
per afligir sa Persona—ab bastons li han apretada.
La cara li han tapada,—saludantlo ab deshonor,
de setanta y dos espinas—coronaren al Senyor.