Pàgina:Cansons de la terra (1871).djvu/28

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 Mòlt volia Pons Pilat—que Jesus no prengués mort;
així 'l trau á la finestra—pera rebre algun conort.
Dient: «veus aquí lo Home—que m' haveu encomanat,
y miráu entre vosaltres—si será prou castigat.»
 Quan Pilat sentí la gent—que cridavan: «tol-le, tol-le»
«per cert que sou mòlt dolents—de fer morir aquest Home.
Puig que vostra lley ordena—que un home se llibertás,
llibertém pues á Jesus,—y sentenciám á Barrabás.»
 «Deixa estár á Barrabás,—tot lo poble respongué,
crucificáu á Jesus,—que aixís al poble convé.
Y muyra donchs aquest Home—per guardar algun excés.»
Diu Pilat, «no li veig causa,—ni abasta tot son procés.»
 Dos testimonis cercaren—falsos per testificar,
perque Pilat á las horas—lo hagués de condemnar,
Pero entengué la mentida,—aygua vol pera las mans,
dient: «jo no tinch la culpa,—cayga sobre vostres sanchs.»
 Ab gran furia cridaren—tots los Jueus ab un crit:
«vinga ja sobre nosaltres—la sanch de aquest inich.
Y no sols sobre nosaltres,—nostres fills volém posar,
condempna prest aquest Home,—que 'l volém crucificar.»
 Lo endemá era festa;—mòlt ne tardava als Jueus
que la sentencia fos dada—per carregarli la Creu.
Essent ella tant pesada,—temeren no 'ls desfallís,
que no li caygués en terra,—per lo camí no moris.
 Quan los Jueus varen veure—que rossegava la Creu,
férenli posar darrera—á ne 'l Simon Cirineu:
y no per pietat alguna,—que bè 'l ne varen pagar;
sino perque temian—que no hi pogués arribar.
 En lo carrer de Amargura—vostre mare os encontrá,
plena de mòlt gran tristura—prestament vos abrassá.
Ningú d' ells la va tocar—que 's voluntat del Senyor;
caminant al mont Calvari—sentiren mòlt grant dolor.
 Quan allí fou arribat,—aquella gent inhumana,
mòlt prest vos han despullat—de vostra roba sagrada.
La sanch de nou vos brollava,—que eixia per tot lo Cos,
y los sayons prest jugaren—sobre del vestit la sort.
 Després de haverhos clavat—en la preciosa Creu,
los Jueus tots á la una—vos feyan burla y menyspreu.
Pero Vos al vostre Pare—los havéu encomanat,
que 'ls tinga misericordia—y 'ls perdone llur pecat.
 Sobre la Creu vos posaren,—així hu digué Pons Pilat.