Pàgina:Carta enviada a vn Caualler de esta Ciutat, donantli noticia del asalt que volguè dar lo enemich a Gardeny (1644).djvu/3

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


L

O Diuendres de la senmana passada que comptauem als nou del corrent, feren una surtida los de Lleyda, per quant lo enemich volia pendre Gardeny, y los nostres ne mataren molts ques diu passauen de mes de dos cents, y lo Diumenge los ne mataren algun cent, y los de Lleyda tots los que troben que cullen sireras nafran molt be, y los enuian al de Silua, perque entenga que los de Lleyda son señors de la horta. Dilluns dia del glorios sant Antoni de Padua acometè lo enemich lo moli de Rius questaua atrincherat, y la nostra artilleria feu molt be son joch, y en lo mateix punt isqueren de la ciutat de Lleyda mil homens de pelea, y batallaren tot lo dia natural sens parar