Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/175

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


non mana armar mas XXII, e daquelles ell sen mena en Cathalunya quatre, e axi no lin romandran mas XVIII. E si aquelles podem hauer, tota la mar es nostra; que tota quanta gent lo rey Darago qui sia bona de mar, son en aquelles XVIII galees. E axi per res no sia queus escapen: e nul temps dauant nos siats, entro morts o presos hajats. E sobre aço en G. Cornut lleuas, e ana besar lo peu al rey Carles, e dix: senyor, jous fas grat e gracies de la honor quem donats, e yo promet vos, que nul temps no tornare a Marsella ne dauant vos, entro en Roger de Luria ab tot aquell stol quel trop vos amen mort o pres. Ara, dix lo rey Carles, pensats denantar en tal guisa, que dins VIII jorns hich siats fora: e aço vos man en pena de la nostra amor. Senyor, dix en G. Cornut, axi sera feyt, com vos manats.

E axi lo dit en G. Cornut pensa darmar les XXV galees, e feu tot ço quel rey Carles li hach manat. E axi parlar vos he dell, entro que haja complit son bon viatge: aytal lo facen tostemps Moros! Araus lexare a parlar del rey Carles, que be mi sabre tornar el lloch hon men lleix.

Veritat es, quel dit en G. Cornut arma les dites XXV galees. E foren segurament les mills armades que hanch galees ixquessen de Prohença: e mes hi de son llinatge be LX bons homens, e puix molt honrrat hom de Marsella. E feu la via de Napols, e com fo la via de Napols, refresca; e com hagren refrescat, feu la via de Trapena ab XXII gallees, e les tres que passassen per boca de Far, per pendre llengua: e tria les millors tres galees de rem qui hi fossen, e donals posta, que al castell de Malta lo trobarien, e que lla venguessen, e quals qui fossen abans que esperassen laltre.


CAPITOL LXXXII.
Com lalmirall en Roger de Luria apres batuda la costa de Calabria, e preses viles e casals, hach preses les tres galees que lalmirall de Marsella hauia trames per pendre llengua den Roger de Luria, e com dit en Roger sen ana cerca los Marsellesos.

Ara vos lexare a parlar dells, e parlare del almirall en Roger de Luria qui hach armades les XXV galees quel senyor rey Darago