Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/287

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


negu que de son dart no matas son caualler o cauall; e puix ab les mijes llances feyen marauelles. E lo senyor rey era ades ça ades lla, ades adestre ades a sinestre, si que tant feri de la espasa, que tota nana a peces. E tantost mes la ma a la maça, de que feria mills que hom del mon. E acostas al compte de Niuers qui era cap daquella companya, e dona li de la maça tal colp sobre lelm, quen terra lo mes. E tantost giras e dix a un bon macip qui nos partia dell, per nom G. Escriua de Xatiua, ab cauall alforrat a la genetia: G. aualla e mata lo! E aquell dona del peu en terra e matalo. E com lach mort, per son desastre lluyli la espasa en lull, qui era fort rica, que portaua, e descenyi la li; e mentre la li descenyia, un caualler del compte qui mort era vae, que aquell hach mort son senyor, vench li e dona li per les spatlles tal colp, que mort lo mes. E lo senyor rey giras e vae, que aquell caualler hauia mort Guillermo Escriua, dona li tal colp de la maça sobre lo capell de ferre, quel ceruell li feu exir per les orelles, e caygue mort en terra. E en aquell lloch per lo compte qui era mort vaerets colps donar e pendre. E lo senyor rey qui vae la sua gent en aytal presa dexas correr sobre els enamichs, e feu se fer una tal plaça, que tota hora mata de la sua ma mes de XV cauallers. Que creats, que aquells que conseguia, no lin calia mas un colp.

E estant en aquella presa, un caualler frances vae, que lo senyor rey los feya tant de damnatge, ab lespasa en la ma ell va venir e talla li les regnes, si que per aço lo senyor rey se cuyda perdre. Perque negu caualler no deuria anar en feyt darmes menys de dos parells de regnes, les unes de cadena, e les altres de cuyr, e aquelles de cadena fossen cubertes de cuyr. Queus dire? quel senyor rey ana axi abandonat, quel cauall lo menaua ça e lla; e quatre almugauers qui tenien aprop lo senyor rey acostarensen a ell e nuaren li les regnes. E lo senyor rey tench be ament a aquell caualler qui la regne li hauia trencada, e ana envers aquella part, e pagal axi daquell plaer que li hauia feyt, que james no li calech tallar altra regna, ans romas ab son senyor mort. E llauors com lo senyor rey fo tornat en la pressa, vaerets ferir e donar, que richs homens e cauallers hauia en la companya del senyor rey, que james no seren vists en feyts darmes, e cascu feu aquell jorn marauelles dell mateix. Queus en diria? que un caualler joue de