Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/305

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


mal tota hora li entuxaua, axi que la nouella anaua per tota la terra, especialment al senyor infant Nanfos qui ja sera recullit.

E com ho entes, ell hach de consell que hi vengues. E com fo a ell, e lo senyor rey lo vae, dix li: infant, quius ha donat aquest consell, que a nos vinguessets? sots vos metge, quins poguessets consell donar a nostra malaltia? be sabem, que vos sabets, que no ho sots, e axi nons feyts fretura; e si axi mateix plau a nostre senyor ver Deus, que passem daquesta vida en aquest punt, aytant poch hich farets fretura, que nos hauem ja feyt nostre testament e publicat: per que pensats vos en de tornar, e recullits vos a la bona hora, que la vostra anada es molt bona envers Deus e envers vostre regisme, e de nostre frare lo rey de Mallorques, e la tarda poria tornar a gran dany.

E sobre aço lo senyor infant besa li los peus e les mans, e lo senyor rey besal en la boca e li dona la sua benedictio el senya mes de deu vegades. E tantost mes se el cami e anas recullir a Salou ab la gracia de Deus.


CAPITOL CXLIV.
Com lo senyor infant Nanfos passa en la illa de Mallorques, e com assatia la ciutat e a pochs de dies entra en parlament ab los prohomens.

E tantost com se fo recullit, lo vent se mes a la terra, e faeren tuyt vela, e a poch de temps foren en la illa de Mallorques e preseren terra a la Poraça, e lla posaren los caualls en terra, e lo senyor infant ab tota la caualleria e almugaueria anas a tendar a les Torres Lauaneres; e lalmirall ana lla ab totes les galees.

E com tot hom fo en terra, lo senyor infant feu cridar en pena de la persona, que nul hom no talas, ne fes mal ne damnatge negu en la orta, ne a res que hi fos. E com aço fo feyt, dins pochs dies entraren en parlament los uns ab los altres, axi quen Corral Lança per lo senyor rey Darago entra moltes vegades dins la ciutat a parlar ab lo lloctinent e ab los prohomens: e ades anaua de la ciutat al senyor infant, e ades tornaua dins.