Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/313

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Sicilia, e hach cremada e affegada tota la costera de Malfa e el port de Napols, e tota la costera hach barrejada: e daci de la feu de Roma ha tretes galees, lenys e barques, que res no li pot durar dauant. A Deus! dix lo papa, ques aço que ab tants diables ha a contrastar, qui ab la casa Darago contrasta.

Que cascu daquells cauallers de Cathalunya son diables encarnats, que res nols pot estar dauant, ne per terra ne per mar. A Deus plagues, quells fossen reconciliats de la sgleya, que aquestes son gents ab qui conquistariem tot lo mon, e metriem a baix tots los infels; per que prech Deus, que trameta pau entre la sancta sgleya e ells. E Deus perdo al papa Marti, que axi los trague de la sgleya; mas si nos podem en breu, si a Deus plau, los reconciliarem, que molt son gents valents e de gran bontat; que no ha gayre de dies, que han perdut llur senyor qui era lo millor caualler del mon, e creu que sis seran sos fills qui en axi comencen.


CAPITOL CL.
Com lo senyor rey en Iacme de Sicilia passa en Calabria per guerrejar; e com lach tota netament, saluant lo castell Destill.

E com en Berenguer de Sarria hach feyt tot aço, ab gran guany tornasen en Sicilia hon troba lo senyor rey qui fo molt pagat de ço que hach feyt; e sis foren tots los Sicilians, per lo gran damnatge quels Malfatans los feyen tot jorn. E tantost com les galees foren a Macina, lo senyor rey passa en Calabria ab gran gent, e ana vesitar totes ses terres: e aytant com caualcaua de la terra qui encara no era sua, aytants sen retien a ell; si que per cert, si lalmirall fos ab lestol estat aquella saho en la ciutat de Napols, dretament sen fora anat. Queus en diria pus? que netament hach tota Calabria, saluant lo castell Destill, axi com dauant vos he dit, e Taranto e principat e el cap de les Llengues e Otrento qui es bona ciutat e archebisbat, e basta puix deça principat entro a Senler prop a XXX milles. E açi com lo senyor rey